Den svåra problematiken med avlagringar, vattenkvalitet och korrosion i vattensystem, värmesystem och kylsystem är inte någon lättlöst knut  »

 

Vad som händer med avlagringar, vattenkvaliteten och korrosion i olika vattensystem under olika driftsperspektiv?

- Hur uppkommer biofilm, bakterier, organiskt material, avlagringar och korrosion i

   olika typer av vattensystem?

- Hur skadligt är det med avlagringar och korrosion för vattensystemen?

- Vilka effekter uppstår tillsammans med biofilm och avlagringar?

- Hur uppkommer bakterier och vilka effekter uppstår i vattensystem? 

- Hur skadligt är bakterier i olika vattensystem?

- Hur uppkommer gaser och luft i olika typer av vattensystem?

- Hur skadligt är gaser och luft i vattensystem?

- Hur och vad gör vi åt problemen med gaser och luft i vattensystem?

- Hur har vattenkvalitet och vattenkemi med problematiken att göra?

- Vem har kunskap och erfarenhet av vattenkvalitet och vattenkemi i rörsystem?

- När är det på väg att bli haveri pga. avlagringar och korrosion i vattensystem?

- Vad har kemikalier för konsekvenser i vattensystem?

- Vad har materialkvaliteten i rör, ventiler, olika typer av värmeväxlare och

   packningar för betydelse för fortsatt avlagrings- och korrosionsproblematik?

- Vad har tekniskt handhavande för konsekvens i olika typer av vattensystem?

- Vilka problematiker uppstår i olika typer av fastighetsystem och hur visar det sig i

   bostäder, lokaler, industrier och i olika typer av vattenverk.

- Vilka problematiker i maskiner och tekniska utrustningar inom industrin och i

   olika typer av fastighetsystem.

- Vilka konsekvenser med konsultkostnader pga. okunskap, dålig eller ingen

   erfarenhet med olika typer av vatten i vattensystemen.

- Vilka konsekvenser med konsultkostnader och ombyggnadskostnader ligger

   bakom knuten pga. all denna okunskap?

- Vilka ekonomiska och tekniska kostnader blir det om ingenting görs?

         

  

 

Avlagringar startar och ger grogrunden för biofilm, bakterier, förträngningar, korrosion och förslitning i hela vattensystemet.

 

Kalk-, järn-, zink-, koppar- coh magnetit-avlagringar uppträder i alla typer av vattensystem oavsett om rörmaterialet är av järn, koppar, rostfritt, aluminium, plast eller andra blandmaterial.

 

Det ger direkt en minskad funktion i värmeväxlare, ventiler, pumpar, radiatorer, kyl- och värmebafflar, kranar, duschmunstycken, värmeelement, tvätt och disk-maskiner, kombiugnar och hela rörsystemets ingående komponenter.

  

Reslutaten leder efterhand alltid till ökade drift-, service- och underhålls-krävande åtgärder med ökade energikostnader och investeringar som följd. 

 

Rent vatten är det absolut bästa värmeöverföringsmediet, dessutom är det billigaste värme- och kylmediet där frostskydd ej är ett absolut måste!

 

Här ser ni en värmeväxlare som är igensatta på grund av vatten-kvaltetens naturliga joner och mineraler i form av avlagringar.

 

När vattnet möter olika material uppstår kemiska reaktioner som gör att vattenjonerna och mineralerna uppträder på olika sätt beroende på vattenkvalite och material i vattensystemets miljö.

 

Det är därför betydelsefullt att vattenkvaliteten d.v.s halterna och värdena kontrolleras och att åtgärder sätts in när det finns negativa förändringar för att tappvatten-, värme- och kylsystemet ska fungera så optimalt som det är tänkt från början när systemet en gång byggdes.

 

Vi är inne och kontrollerar olika vattensystem både före- och efter olika åtgärder varje arbetsdag hos många olika kundgrupper inom fastighet och industri.

 

Vi bevisar, att med vår erfarenhet med avlagringar och korrosion och i olika kundfall fungerar alldeles utmärkt.

 

Vi är experter med avlagrings- och korrosionsproblematiker i vattensystem. 

 

 

Ett effektivt vatten- värme- och kylsystem »

 

Vattensystem, värmesystem och kylsystem fungerar som regler- och transportsystem för värme/kylbärare till systemens olika ändamål.

Effektiviteten i systemen är beroende på hur bra och effektiv reglering-, värme- och kyl-överföringsförmåga systemen har.

 

 

Vårt erbjudande!    " ett helhetsbegrepp helt enkelt "  »  

 

Euroservice erbjuder er ett unikt koncept med helhetsbegrepp som inkluderar besiktning, kontroll, vattenkvalitetsmätning och analys, utvärderings-analys, riskanalys, erfarenhetsanalys, åtgärdsanalys, åtgärdsförslag, installationssamordning, uppföljning av vattensystemets effektivitetskondition med avlagringar och korrosion.

 

Ni kan och har helt enkelt möjlighet att minska era energi-, drift-, service-,  underhålls- och era framtida investeringskostnader!

 

Ni slipper helt enkelt förtida utbyte av ventiler, pumpar, blandare värmeväxlare, radiatorer, kyl- och värmebafflar, maskiner, alla andra tekniska vattenarmaturer och hela rörsystem!

 

Med bla. minskad energiförbrukning som följd med mellan 5-60% på ert befintliga värmesystem, kylsystem, tappvattensystem eller industrisystem.

 

Ett smart sätt att öka effektiviteten, tillförlitligheten, och säkerheten i vattensystemen som är ekonomiskt och kvalitetsmässigt optimalt.

 

Ni uppnår snabbt en bestående Energi-renovering av hela ert värmesystem, kylsystem, tappvattensystem och industrivattensystem genom oss och vår medverkan.

 

Det är enkelt och kostnadseffektivt, energieffektivt och underhållseffektivt som förlänger livslängden i hela vattensystemets alla tekniska apparater.

 

Ur hållbarhetsperspektiv är det miljömässigt och ekonomiskt korrekt åtgärd. 

 

Fastighetsförvaltare, fastighetsägare, Brf och industrier »

 

Den ambitiöse och miljömedvetne energidetektiven värderar och använder produkter och lösningar som bevarar människors hälsa, fastighetens- och produktionssystemens värde, kondition, effektivitet.

Och som håller drift-, service-, underhålls- energi- och investeringskostnaderna nere på en långsiktigt hållbar och ekonomisk låg nivå.

 

Vi har kunder inom fastighet och industrier = många goda erfarenheter med kunder!

 

Kontakta oss för presentation vad det innebär för era vattensystem.

 

 

 

Gamla järnrörsystem som är halv- eller hel-fyllda med avlagringar fungerar absolut inte bra tekniskt, hållbart och miljömässigt sett.

 

Men själva materialet och de tekniska produkterna i rörsystemet är nästan alltid i väldigt gott skick och kan räddas i nästan alla typer av vatten-system.

Nästan helt igensatta rörsystem genom att jonerna och mineralerna har fått fäste genom den naturliga vattenkvaliteten och fastnar överallt i hela  rörsystemet.

 

 

Koppar rörsystem »

Är visserligen rena från början men efter-hand kommer med tiden avlagringarna i hela rörsystemet & ingående teknisk utrustning.

 

 

Plast rörsystem är inget undantag, de sätts igen och de korrorderar också!

 

 

Rostfria rörsystem är inget undantag de i heller, de sätts igen och de korrorderar också!

 

 

Avlagringar finns i alla vattensystem!

Eftersom alla ingående delar i tappvatten-, värme- och kylsystem, från rörledningar, värmeväxlare, pumpar, ventiler till enskilda element och vattenarmaturer efterhand får avlagringar och beläggningar på/i sig så försämras eller upphör den tekniska funktionen med ökade drift-, underhålls- och investeringskostnader som följd.

 

 

 

 

Vi är experter med lång erfarenhet av avlagrings- och korrosions-problematiker i olika vattensystem.

 

Vi är inne och kontrollerar olika vattensystem både före och efter olika åtgärder varje arbetsdag.

 

 

Med egna erfarenheter sedan år 1999 i de Nordiska länderna samt samlad erfarenhet World Wide sedan år 1978,

så kan vi utan skryta, bevisa, att vår erfarenhet med avlagringar, korrosion och i många olika typer av vattensystem med helt olika kundfall och kundernas erfarenheter blir hållbart både miljömässigt och energieffektivt.

 

 

Vi bevisar, att vår erfarenhet med avlagringar, korrosion och i många olika vattensystem med helt olika kundfall och kundernas erfarenheter.

 

 

 

Ojämn vatten/värme/kyla i fastigheten eller industrin ?

 

Bli företagets underhållsplanerare på expertnivå.

 

Anlita oss gärna för uppdrag eller utbildning!

 

 

 

 

LH Euroservice AB © 2002-2015 

Mobil:  0703-770773 • 070-4806690

Allmän info: info@euroservice.se  • Kundservice: kundservice@euroservice.se   

Säbygatan 1 • SE-261 33 Landskrona

 

Avlagringar  och korrosion i värme-,  

tappvatten-  och kylsystem »

 

Vad innehåller avlagringarna?

 

Varför uppstår det korrosion?

 

Vad kan vi få reda på av halterna i vattenkvaliteten?

 

Energirenovering i vatten- värme- och kylsystem.

 

Sänk era kostnader och uppnå lägre energi och högre effektivitet.

 

EUROSERVICE.SE

Luft - Vatten - Värme - Kyla

 

Vi ser på helheten helt enkelt

Hållbarhet, kvalitet & energieffektivt