Vi ser på helheten helt enkelt

Hållbarhet, kvalitet & energieffektivt

  

Luftreningssystemet ger er ett rent rum direkt i alla typer av innemiljöer och applikationer! 

 

 

Ultrafina Partiklar Elimineras! Dessutom utan kostsam ombyggnad!

 

Luftreningssystemet är en utmärkt luftrening för säkrare innemiljö, luftreningen har en mycket hög avskiljningsgrad och den tar effektivt bort och dödar partiklar från 10 mikrometer och ända ner till 0.001 mikrometer = 1Nm -

Nanometer ultrafina och farliga luftburna partiklar som till exempel:

 

Mikrober, mögel, pollen, bakterier, virus, sporer, SARS, MRSA, VRE, Clostridium Difficile, vinterkräksjuka och DNA molekyler, VOC gaser och aerosoler.

Och inom sjukvården kända bakterier, mikrober, sporer och virus.

 

 

Den Effektivaste produkt för bättre inomhusluft, hälsa, inomhusmiljö och produktsäkerhet »

 

Ni får ett rent rum direkt !         Och sen är det klart!

 

För en ultraren och frisk luft för människor, lokaler, produktion i alla typer av inomhus miljöer och i kombination med alla typer av ventilationsystem.

 

Ren luft inomhus är nu viktigare än någonsin på grund av vetskapen om de skadliga partiklarna i inomhusluften. 

I innemiljön som vi tillbringar så mycket som mellan 80-90% av tiden.

 

Det finns det stora mängder av både små och stora skadliga partiklar i inomhusluften i form av bakterier, virus, lukt, mögel, gaser, mikrober, aerosoler, pollen, sot, oförbrända kolväten i stora mängder.

 

Bara en människa, avger över 15.000 partiklar per minut.

Till det kommer alla textilier, apparater och allt annat runt omring oss som avger mängder av partiklar.

 

De ultrafina partiklarna är så små att vanliga filter inte kan filtrera bort de utan vi människor utsätts för partiklarna hela dagarna på sjukhus, arbetsplatser, skolor, offentliga lokaler, hotell, affärer,  produktionslokaler, bostäder, ja i princip överallt inomhus.

 

 

Luftreningsteknologin är testade i detalj av oberoende  experter och laboratorier »

 

Finska läkemedelsverket certifiering är utan restriktioner.

 

VTT Technical Research Centre of Finlandwww.vtt.fi  

 

Institutet för arbetshygien Finlandwww.ttl.fi/internet/svenska har testat Luftreningen: Partiklar 10 mikrometer till ultrafina 0,003 mikrometer = 3 nanometer partiklar = borttagning är bättre än 99.5%.

 

Laboratoire National D’Essai (LNE)www.lne.eu i Frankrike har testat Luftreningen mot:

Bacteria gram+: Micrococcus luteus = reducering från 10-1 till 10-2 mindre än 11 minuter.

Bacteria gram-: Bacillus subtilis var. niger (sportulated form) = reducering 10-1 mindre än 11 minuter. 

Bacteria gram+: Aspergillus Niger = total reducering alla halter mindre än 11 minuter. 

Bacteria gram-: Esscherichia coli = total reducering alla halter mindre än 11 minuter. 

Yeast: Saccharomyces cerevisiae = total reducering alla halter mindre än 11 minuter. 

 

The Karol Marcinkowski University of medical Sciences Poznan Poland, Certificate: corresponds to the highest purity class A required for manufacturing of the sterile pharmaceutical products  witch means (< 1 cfu/m3 air) and reach at least air purity class B in the room for aseptic work (< 10 cfu/m3 air)

 

The University of Greifswald Germany, Test: removing microorganisms from the air certified by SGS-Fresenius.

 

 

 

 

 

För "Ultraren" Luft

 

Luftreningsteknik erbjuder effektiva och bra miljöväliga lösningar för ultraren och frisk luft, hygien, luftbehandling och ventilation för människors hälsa, produkter och miljön.

 

Med den effektiva luftrening blir det ultra ren och frisk luft i olika typer av lokaler tex. 

 • Sjukhus, labb, OP-rum,  vårdrum, väntrum, patientrum
 • Renrum
 • Medical center
 • Läkare, tandläkare
 • Forskning, biotek
 • Apotek 
 • Häslo- och sportcenter
 • Skolor, förskolor, dagis
 • Offentliga lokaler 
 • Dental labb 
 • Kontor, hotell, restaurang
 • Läkemedel industri
 • Livsmedels industri
 • Metall industri
 • Elekronik industri
 • Kosmetisk industri

 

Det smartaste och effektivaste  är att kombinera luftrening i befintliga rum. Det fungerar alldeles utmärkt.

 

Kontakt:

kundservice@euroservice.se

0703-770 773

 

 

LH Euroservice AB © 2002-2015 

Mobil:  0703-770773 • 070-4806690

Allmän info: info@euroservice.se  • Kundservice: kundservice@euroservice.se   

Säbygatan 1 • SE-261 33 Landskrona

Luftrening tillför ultraren luft till er innemiljö som säkerställer produktkvalitet och som samtidigt  minskar risken för många olika luftburna sjukdomar. 

 

Här på bilden ser ni ultrafina partiklar som sätter sig i våra lungor, luftvägar och slemhinnor.

 

Det är de minsta ultrafina partiklarna som är farligast!

De är bevisat att de ökar risken för sjukdomar, sjukfrånvaro och felkällor.

 

Luftreningssystemet är det effektivaste system som kan ta hand om de allra minsta ultrafina partiklarna!

EUROSERVICE.SE

Luft - Vatten - Värme - Kyla