Vi ser på helheten helt enkelt

Hållbarhet, kvalitet & energieffektivt

 

  

 

 

Vi erbjuder produkter och tjänster som skapar en renare miljö, minskar kostnader för fastighetsägare, industrier och människor.

 

Den ambitiöse och miljömedvetne energidetektiven letar, hittar och använder lösningar som bevarar människors hälsa, fastighetens- och produktions-systemens värde, kondition, effektivitet.

Och som håller drift-, service-, underhålls- energi- och investerings-kostnaderna nere på en långsiktigt hållbar och ekonomisk låg nivå.

 

 

Vårt erbjudande!   " ett helhetsbegrepp helt enkelt "  »

  

Euroservice erbjuder er ett unikt koncept med helhetsbegrepp som inkluderar besiktning, kontroll, vattenkvalitetsmätning och analys, utvärderings-analys, riskanalys, erfarenhetsanalys, åtgärdsanalys, åtgärdsförslag, installationssamordning, uppföljning av vattensystemets effektivitetskondition med avlagringar och korrosion.

 

Ni kan och har helt enkelt möjlighet att minska era energi-, drift-, service-, underhålls- och era framtida investeringskostnader!

 

Ni slipper helt enkelt förtida utbyte av ventiler, pumpar, värmeväxlare, radiatorer, kyl- och värmebafflar, maskiner, alla andra tekniska vattenarmaturer och hela rörsystem!

 

Med bla. minskad energiförbrukning som följd med mellan 5-50% på era befintliga värmesystem, kylsystem, tappvattensystem eller industrivattensystem.

 

Ett smart sätt att öka effektiviteten, tillförlitligheten, och säkerheten i vattensystemen som är ekonomiskt och kvalitetsmässigt optimalt.

 

Energirenovering av hela vattensystemet, värmesystemet och kylsystemet genom oss är enkelt och kostnadseffektivt, energieffektivt och underhållseffektivt.

 

Ur hållbarhetsperspektiv är det miljömässigt och ekonomiskt korrekt åtgärd.

 

 

För att effektivt och långsiktigt hålla vatten- värme- och kylsystem rena från korrosion och avlagringar »

 

Invändig rening av tappvattensystem, värmesystem, kylsystem som förlänger livlängden och sänker fastighetens/industrins kostnader.

 

Tappvattensystem, värmesystem och kylsystem fungerar som regler- och transportsystem för värme/kylbärare till systemens olika ändamål.

 

Effektiviteten i systemen är helt beroende på hur bra och effektivt   reglering- och värmeöverföringsförmåga systemen har.

 

Ju renare vattensystemen är desto bättre värmeöverföringsförmåga blir det, enegiförbrukning minimeras och upprätthålls på bästa sätt.

 

Eftersom det bildas både avlagringar och det sker korrosion i alla typer av vattensystem, så sänker det effektiviteten och ökar kostnaderna för drift-, service-, underhålls-, energi och förtida investeringskostnader.

Detta förekommer i alla typer av vattensystem.

Era vattensystem blir rena ifrån avlagringar, korrosion och samtidigt uppnår en optimal och mer ekonomisk drift med renare vatten i systemen.

 

 

Luftrening för bättre luftkvalitet, hälsa, inomhusmiljö, personaleffektivitet och produktsäkerhet »

 

För ultraren och frisk luft för människor, lokaler, produktion i alla typer av inomhus miljöer, komplement i befintliga rum eller lokaler

 

Ren luft inomhus är nu viktigare än tidigare på grund av vetskapen om de skadliga partiklarna i inomhusluften. 

 

I innemiljön som vi tillbringar ca 90% av tiden med finns det stora mängder av både stora och små skadliga partiklar i form av bakterier, virus, lukt, mögel, gaser, mikrober, aerosoler, pollen, sot, oförbrända kolväten i stora mängder.

 

De ultrafina partiklarna är så små att vanliga filter ej filtrerar bort de utan vi människor utsätts för partiklarna hela dagarna på skolor, arbetsplatser, offentliga lokaler, hotell, affärer, produktionslokaler, bostäder, ja i princip överallt inomhus.

 

Energi

 

 

 

Ultraren och frisk luftkvalitet »

 

Med unik luftreningsteknik, effektiva och miljövänliga produkter för ultra ren och frisk luft, hygien, luftbehandling, ventilation för människors hälsa, kontor, lokaler, process, produktion, produkter och miljön.

 

Den unika och effektiva luftrening ger ultra ren och frisk luft i lokaler, arbetsplatser, sjukhus, laboriatorer, skolor, dagis, bostäder, arbetsplats, produkter och processer.

 

Kombinera luftrening i befintliga rum och lokaler ger en kostnadseffektiv och ultraren luftkvalitet utan kostsam ombyggnation.

 

 

Tappvattensystem »

 

Energirenovera, energieffektivisera och förläng livlängden i era vattensystem och skjut rörbyten av tappvattensystem på framtiden!

 

Dåligt tryck i ledningarna?

Bli företagets underhållsplanerare på expertnivå.

 

 

Värme och kylsystem »

Era vattesystem uppnår snabbt en optimal drift med rent vatten.

 

Energirenovera, energieffektivisera och förläng livlängden i värme- och kyl-system och skjut värmeväxlar-, ventil, radiator- och rörbyten på framtiden!

 

 

 

Vi är experter med lång erfarenhet av avlagrings- och korrosions-problematiker i olika vattensystem.

 

Vi är inne och kontrollerar olika vattensystem både före och efter olika åtgärder varje arbetsdag.

 

 

Med egna erfarenheter sedan år 1999 i de Nordiska länderna samt samlad erfarenhet World Wide sedan år 1978,

så kan vi utan skryta, bevisa, att vår erfarenhet med avlagringar, korrosion och i många olika typer av vattensystem med helt olika kundfall och kundernas erfarenheter blir hållbart både miljömässigt och energieffektivt.

 

 

Ojämn vatten/värme/kyla i fastigheten eller industrin ?

 

Bli företagets underhållsplanerare på expertnivå.

 

 

Anlita oss gärna för uppdrag eller utbildning!

 

 

LH Euroservice AB © 2002-2015 

Mobil:  0703-770773 • 070-4806690

Allmän info: info@euroservice.se  • Kundservice: kundservice@euroservice.se   

Säbygatan 1 • SE-261 33 Landskrona

 

Energirenovering i tappvatten- värme- och kylsystem.

 

Sänk era kostnader och uppnå lägre energi och högre effektivitet

 

Avlagringar och korrosion »

 

Tappvattensystem »

 

Värme och kylsystem »

 

Ultraren Luftkvalitet »

 

EUROSERVICE.SE

Luft - Vatten - Värme - Kyla